Fjellpryd

Diapensia lapponica kan pryde hele fjellet enkelte steder tidlig på sommeren. Det er en vintergrønn dvergbusk, bare 2-6 cm høy. Her er den fotografert 29. juni 2001 i 800-900 meters høyde på Raufjellet nord i Trollheimen. (Foto: Gunnar Bureid)