ny-fjellrev Finse 090

Suksess for avlsstasjonen i Oppdal med godt lemenår i Trollheimen

Fjellreven snart i hundre

Minst 93 voksne individer og 40 dokumenterte valpekull. Tallene er historisk gode for den kritisk truede fjellreven i Norge. På nyåret skal 41 nye valper settes ut fra avlsstasjonen i Oppdal. Det er det gode lemenåret - et toppår, blant anna i Trollheimen, som er hovedårsaken til det store oppsvinget for fjellreven.

Nådd en milepæl
– Årets overvåking forteller at vi har nådd en milepæl. Ikke bare på antall valpekull, men også på bestandens størrelse. Hovedårsaken er at det har vært et toppår i lemenbestandene, sier direktør Janne Sollie i Direktoratet for naturforvaltning (DN).

Hun viser til en fersk rapport Norsk institutt for naturforskning (NINA) har produsert på oppdrag fra DN. Det er dokumentert 40 valpekull, fordelt på 14 kull i Sør-Norge og 26 kull i Nord-Norge. Samtlige kull i sør er født som et resultat av at Avlsprogrammet for fjellrev har satt ut valper fra avlsstasjonen i Oppdal. Ved å kombinere registreringer av antall kull og DNA fra individer i 2011, er det dokumentert en bestand på minimum 93 voksne individer. Fjellrevene regnes som voksne når de har levd over en vinter. Da er de også kjønnsmodne.

Les heile saka her på nettsidene til Direktoratet for Natiurforvaltning.