Fjellskrinneblom

Noe så fint som Arabis alpina heter fjellskrinneblomen på latin, og arabisslekta hører hjemme i korsblomstfamilien (fire kronblader i kors!). Tyder på at det fins mange arter av den i Midtøsten, og der kan det sikkert være skrint nok. Den på bildet sto langt inni Rensbekkdalen, den også.  22. juli 2001. (Foto: Gunnar Bureid)