Fjelltjøreblom 1

Hattan sørvest for Resvatnet. (Foto: Gunnar Bureid)