Fjellvalmue

Valmuefamilien rommer mange vakre arter - og underarter. For fjellvalmuene på bildet tilhører nok underarten Papaver gjaerevollii eller trollheimvalmue. (Papaver er rett og slett et gammel latinsk navn på opiumsvalmue.) Så spesielle er fjellvalmuene at det også fins egne underarter i fjella rundt blant annet Øksendal (øksendalsvalmue) og Grøvudalen i Sunndal kommune (grøvudalsvalmue). Fjellvalmuene vokser gjerne der andre planter ville betakke seg for å tilbringe livet sitt: på magre grushauger, utsatte rasmarker, tørre elveleier - og som her, en steinete strandkant ved Tovatna, 760 m o.h. (Foto: Lars Olav Lund)