Flere tråkket til

Det har vært arbeidet iherdig over lengre tid med å finansiere en ny tråkkemaskin til bygda. Nå er man nesten i mål med pengene, maskinen er bestilt (og vil bli levert i uke 3). Enkelte fortjener en ekstra oppmerksomhet:


Ved en markering i bankens møtelokale i dag kom Jostein Grytbakk, nyvalgt
leder i IK Rindals-Troll, og takket både Rindal Sparebank og Rindal kommune for
økonomisk støtte til tråkkemaskinen.
Odd Inge Løfald (t.v.) tok imot en blomst på vegne av banken, John Ole Aspli (t.h.)
på vegne av kommunen. Nummer to fra venstre er Harald Solvik, en krumtapp
i Turstigruppa - og i Rindals idretts- og friluftsliv for øvrig.

Harald Solvik i Turstigruppa mente Magne Bjørnstad også
fortjente
en blomst for sitt utrettelig arbeid med tråkkemaskinprosjektet.

Harald framhevet også banken, som har støttet Turstigruppa med
ikke mindre enn 700 000 kroner til sammen de siste åra.
Det ble understreket at tråkkemaskinen er for bruk i hele
Rindal (selv om lysløypene i sentrum, og dernest Skogsletta, blir
prioritert). Nytt for 2008 er at kommunen går inn og støtter
driften av løypenettet (oppkjøring av løyper). 
Fortsatt gjenstår det å skaffe 90 000 kroner for å fullfinansiere kjøpet
av tråkkemaskinen,
så her kommer det en initiativ over nyttår med
kronerulling og i det hele tatt oppfordring til næringsliv og private om
å bidra.