Fødens framtid

Godt nytt i dag for Marit Granmo og de andre jordmødrene (og resten av personalet) på Orkdal sjukehus - og for alle fra vårt distrikt som har tenkt å sette barn til verden: Ei prosjektgruppe som har utredet fødetilbudet på sjukehuset, anbefaler at fødeavdelingen blir opprettholdt. Se Tidens Krav.
(Ill.foto Orkanger: Pål Tore Sveen)