Folldalen Sprikletjørnin

Sprikletjønnin lengst sør i Folldalen. (Foto: Gjermund Holsæter)