Stakraft logo ingr

Statkraft melder:

Folldalsveien stengt

I forbindelse med kabelgrøftgraving oppe ved Gråhaugen fjellstue vil vegen bli stengt like nedenfor Gråhaugen fjellstue i ca. 4 timer onsdag 29/7 2020 fra 0900 til 1300. 

Spørsmål om vegstenging kan rettes til Gudmund Ole Vatn, mob. 922 01 895.

Det kan også bli arbeide med fjerning av steiner i vegbanen nedenfor Aunbakksetra, der vil vi prøve å unngå vegstenging, men en må være forsiktig med passering av maskinene.
Når en møter på maskiner i arbeide på Folldalsvegen, se etter øyekontakt med maskinkjører og passer når maskina har stoppet og satt ned skuffa.
 
Det er opprettet parkeringsplass på østsiden av Gråsjødammen som skal brukes av turister når brua bak Gråsjø kraftverk blir stengt.
Det vil i løpet av de første dagen i neste uke bli parkert en bil oppe ved båtutsettet på Gråsjø som kan benyttes av de som har behov for sette ut båt når brua er stengt. Nøkkel vil ligge i en kode nøkkel boks, følg oppskrift i bilen for å få tilgang til kode.