Mandag
Mandag Delvis skyet
15°
Delvis skyet
Flau vind
Tirsdag
Tirsdag Lettskyet
Lettskyet
Svak vind
Hege Mons_cropped_1024x1437

Men det har kommet fleire innsigelser

Foreslår å gi tillatelse til å bygge hytte i Naustådalen

Verneområdesytret for Trollheimen imøtekommer søknaden fra Trondhjems Turistforening. Med hjemmel i verneforskriften for Trollheimen landskapsvernområde gis det tillatelse til bygging av turisthytte i Naustådalen. Det foreslår områdeforvalter Hege Sæther Moen (bildet) når verneområdestyret igjen får saka om ny TT-hytte i Naustådalen opp til behandling i møte 7. mai:

Over områdestyret samla på Saga Trollheimen Hotell da saka om bygging av ny TT-hytte i Naustådalen ble utsatt. Områdestyret møtes igjen 7. mai og her er saklista med saksframleggene fra områdeforvalter: Møteinnkalling med saksframstilling verneområdestyret 070512.

Områdeforvalteren Hege Sæther Moen (til høyre) foreslår følgende vilkår den nye TT-hytta i Naustådalen:
For å minimere byggets visuelle landskapseffekt bør hus og tak være av tre/stein med grå fargetoner.

Transport av materialer og utstyr til byggearbeidet bør skje med helikopter. Tidspunkt for transport og byggeperiode bør legges slik at de uheldige virkningene på reindrifta og viltet reduseres til et minimum.

Tilrettelegging av uteareal rundt bygningen bør skje uten tekniske inngrep.

Søker må sørge for at dagens Nauståbu rives/flyttes ut.

Også framtidig årlig transport av proviant, gass og ved bør skje ved bruk av helikopter.

Det har kommet mange innsigelser på denne saka - her søknaden med innsigelsene:
TT søker om etablering av ny turisthytte med tilhørende nødbu i Naustådalen i Surnadal kommune. Formålet med denne etableringen er å dele opp turen Kårvatn –  Trollheimshytta slik at denne delen av Trollheimen blir mer attraktiv for fotturister.

Innsigelseri saken:
Møre og Romsda lFylkeskommune – ingen merknader ut over fargebruk. Det mener hytta må gis en grå farge både på vegger og tak, for å gli bedre inn i landskapet.

Naturvernforbundet i Møre og Romsdal – ber om at søknaden fra TT blir avvist. De mener det er viktig å holde de vestre delene avTrollheimen fri for inngrep, da dette forstyrrer opplevelsen av fri natur. Videre peker de på muligheten for at området kan bli et framtidig villreinområde, og mener at presset på rypebestanden kan øke dersom hytta ta si bruk  som jakthytte.

Reindriftforvaltningen – krever konsekvensutredning av turisthyttas direkte og indirekte virkning på reindrifta i området. Reindriftsagronomen frykter konsekvensene av økt ferdsel, og da særlig skadevirkningen av løshunder i områder med rein. Som skadeforebyggende tiltak nevnes at nødvendig transport både i forbindelse med en eventuell bygging og senere ved behov for proviantering og vedlikehold, bør skje i den tiden reinen ikke er i området.

Trollheimen Sitje – er sterkt i mot omsøkte tiltak, som vil få negativ innvirkning på reindrifta i området. De peker på at dette har vært en del av Trollheimen som har vært skjermet for utbygging tidligere. De sier i sin uttale at det er rein i Trollheimen fra april (etter påske) til desember/januar avhengig av værforhold.

Saken kommer altså opp 7. mai i områdestyret. Sist ble den utsatt - nå blir det trolig gjort vedtak. Les heile saksframlegget her med vurderingene til områdeforvalter Hege Sæther Moen - samt andre saker som skal opp i områdestyret 7. mai: Møteinnkalling med saksframstilling verneområdestyret 070512. 

Under områdeforvalter Hege Sæther Moen sammen med leder i områdestyret Mons Otnes, ordfører i Surnadal: