Møre og romsdal Fylkes

Møre og Romsdal fylkeskommune melder:

Forkjørsregulering fv. 6152 og fv. 6156 i Surnadal

Fv. 6152 fra kryss fv. 65 ved Skei til kryss fv. 6156 ved Sylte og fv. 6156 frå kryss fv. 65 Øye til Hamnes blir forkjørsregulert.

Grunnen til forkjørsegulering er flere. Det har vært noen henvendelser om flere nestenulykker i kryss, der det meldes om at en del trafikanter kjører som om det er forkjørsregulert. Det er ikke uvanlig at når en veg er eller oppleves som overordnet de øvrige vegene i området, så kjøres det som om vegen er forkjørsregulert. Dette er uheldig, og kan føre til kryssulykker ved at vikeplikten ikke overholdes.

På en forkjørsregulert veg kan sjåførene rette mer oppmerksomhet til de myke trafikantene når de slipper å opprettholde vikeplikt fra stikkveiene.

Arbeidene med å sette opp skiltene er godt i gang og forkjørsregulering blir innført torsdag 13. august 2020.

Samtidig blir også alle andre skilt på strekningene fornyet og oppdatert til dagens standard.

Spørsmål rundt dette kan rettes til John Hauger, seksjonsleiar fylkesvegavdelinga – plan og trafikk, John.hauger@mrfylke.no 71 28 00 47 / 412 98 652