Fra Rindals-Trolls årsmøte

IK Rindals-Troll gjennomførte sitt årsmøte 25. november. På klubbens hjemmeside kan vi nå lese årsmøtereferat, årsmeldinger og budsjett for neste år. Jostein Grytbakk tok på en ny periode som leder i Rindals-Troll. Som fotballeder ble valgt Rune Løfald, mens friidrettsgruppa ledes av Jo Bjørnar Fiske.