Fullmåne over skibygda Rindal

Fullmånen steig opp i kveldinga i går, og kasta sitt mjuke lysslør over Rindalsbygda og folket som kjenner seg heime her. Sigurd Røen står som alltid og ser ut over det heile - ønsker oss alle God Jul!  Takk det same, Sigurd! (Tekst/foto: Johan Helgetun)
Større bilde: