Gaddfjellet

 

 

RUTEBESKRIVELSE

 

 

GADDFJELLET

 

(918 m)

 

 

 

Kart;               Turkart Trollheimen 1 : 75 000

 

Gangtid;            1,30 – 2,30 timer opp.  1,00 – 2,00 ned

 

Start;              Bjørnalia på sørsida av Romundstadbygda

                        Høydeforskjell: 500 meter

 

Bilvei til startpunktet;

-         Fra T-komponent østover Romundstadbygda ca 7 km til Granheim grendahus

-         Følg skilt til ”Skytebane” og kjør over elva og bak standplass på skytebanen

-         Kryss Sagbekken       på ”vadet” og kjør opp lia til veien slutter på steintippen i Bjørnalia. Gammel anleggsvei som er forholdsvis grov enkelte plasser.

 

Merket sti fra  P-plass Bjørnalia etter Folldalsråket, som er den gamle seterveien til Folldalen.

Bratt opp skogslia den første kilometeren før det flater mer ut  før du passerer Heggemsetra.

Videre slakt sørover, bortsett fra et bratt parti opp Risgreva,  til du er over tregrensa.

Folldalsråket følges til Fjellbekken er passert. Ta til venstre og skrått opp fjellsida mot toppen. 

 

Forholdsvis tørt terreng hele veien.