Gammelbildet

Gammelbildet
Påskegjester for 60 år siden
(8.4) Å dra på påsketur er ingen ny skikk. Her er et 60 år gammelt bilde, fra krigsvinteren 1944. Fra venstre John Rindli (1910 - 1996) og Leif Knutsen (1915 - 2002). De tok turen fra Romundstadbygda og austover til Fosslåtta ved Langvatnet i Meldal kommune. Her står de begge to ved den gamle Kattems-markastuggu. Den turen gjorde de tur - retur på en dag, bare for "å sjå om kjentfolk". Skiutstyr, klær og husværet i utmarka har forandret seg på de 60 år som har gått. Men det var vel like kjærkomment å få besøk da som i dag. Sigvald Kattem tok dette bildet av gjestene ved markastuggu for 60 år sida. (Tekst: Edgar Kattem)