Garbergfjellet best besøkt

Det ble hele 294 personer som klarte kravet til krus i Fjelltrimmen 2005, litt færre enn fjoråret riktignok (315). Men noteringen i trimboksene på fjelltoppene viser at stadig flere folk går på fjelltur. Flest besøk ble notert på Garbergfjellet (1179 stk.), tett fulgt av Raudfjellet og Tifjellet. Størst økning: Tifjellet og Gaddfjellet, begge med ca. 19 prosent. Statistikken for de seks siste årene: