Garbergfjellet

Utsikt fra Garbergfjellet og nedover Rindalsskogen høsten 2002. I forgrunnen: Marit Helgetun (9), på fjelltur sammen med sin far Lars (foto).