Gardssalg: Negard Almberg

Eiendommen Negard Almberg har vært avertert til salgs, og er nå solgt til Hildur Sofie og Olaf Hilstad for
1 450 000 kroner. Selger er Jarle og Inger Margrete Bjørnstad. Kjøperne har tenkt å drive skogen, og ellers er det jaktmuligheter på denne eiendommen, som strekker seg innover Nordmarka. Den har også deler av hyttefeltet Nordvoll.


Jorda på Negard har ikke vært drevet på mange år, mye er gjengrodd,
og for øvrig svært brattlendt. Garden har 278 dekar produktiv skog og
ei utmark på 2133 dekar.
Se også saksdokumenter på Ressurskomiteen.