Gardssalg: Sæter

Ressurskomiteen har gått inn for å gi Steinar Flåtten konsesjon på garden Sæter øst i Helgetungrenda. Han kjøper garden for kr 500 000 av Ola Sæter (69). Taksten på eiendommen var 1,2 millioner.

Sæter er den mest høyestliggende garden i Rindal (nesten 500 m o.h.), med flott
utsikt mot Trollheimen. Stuggulåna og de to stabbura ble satt i stand på 1980-tallet.
Dyrkamarka er på 130 dekar, pluss 20 dekar innmarksbeite. Produktiv skog:
950 dekar. Utmark ellers: 1270 dekar.
Alle sakene som ble behandlet i Ressurskomiteen i forrige uke,
fins her.