Picasa

Gave som varmer

Når Rindal Sparebank og Rindal Idrettslag møter hverandre i vind og rundt 15 kuldegrader, varmer det ekstra godt når banksjef Magne Bjørnstad overrekker leder i Rindal IL en halv million til den ny tråkkemaskin.

Det var en stolt banksjef som kunne overrekke gavebrevet på 500 000 kr til John Ole Aspli ved skiløypa i Grønlifeltet denne kalde lørdagen.

- Rindal Sparebank har hatt et svært godt samarbeid med idrettslaget i mange år, og ett av formålene med bankens sponsoravtaler og gavevirksomhet er å tilrettelegge for aktivitet for barn og ungdom og gi bidrag som kommer allmenheten til nytte, sa banksjef Bjørnstad.

Leder av Rindal IL, John Ole Aspli, er svært glad for den rause gaven og det gode samarbeidet idrettslaget har med Rindal Sparebank.

I Rindal er det blitt foretatt store investeringer for å tilrettelegge et så godt idrettstilbud som mulig. Inneidretten har gode forhold i Rindalshuset og den nye Rindalshallen, og Rindal Sparebank har vært solid støttespiller hele veien.

Aspli kan også fortelle at de har fått 300 000 kr i støtte gjennom en ny ordning fra Skiforbundet.

IMGP2800_690x460.jpg

De tre aktive guttene Even Bakken, Håvard Solvik og Erik Løfald var også glad både for maskina og for jobben maskinfører Tore Mogset gjør.

IMGP2794_690x459.jpg

Nå får langrennsfolket sin oppgradering med denne nye tråkkemaskina som er så brei at den preparerer løypa i full bredde med skøytefelt og klassisk spor, og det er Tore Mogset glad for. Han er en av tre i Rindal Anleggsdrift som har ansvaret for maskina.

Det er Rindal Anleggsdrift, et selskap eid av Rindal IL, som eier tråkkemaskina og driver løypekjøringa i Rindal. Det har de gjort så godt, at den forrige maskina var betydelig som egenkapital ved nykjøpet i lag med egne oppsparte midler.

Tore Mogset forteller at tråkkemaskina går mellom 200 og 300 timer hver sesong. I Romjula kjørte han gjennom løypa tidlig på formiddagen, og han møtte alltid folk i løypa. Han fortalte videre at denne maskina "har alt", ifølge forhandleren. På spørsmål om det var snøgaranti, måtte han dessverre svare negativt, men han la til at de arbeidde med saken.

Med snøforholda denne vinteren har det vært skiløpere på treningsøkter her både fra nabobygder og langt innover Trøndelag.

IMGP2814_690x460.jpg
Maskinfører Tore Mogset fikk rosende ord og godt innpakka blomster fra lederen i Rindal IL John Ole Aspli.

Ved å ha kyndige førere av maskina sørger Rindal Anleggsdrift for at maskina fungerer og reduserer verditapet. Men dette koster, så Aspli minner om at de er avhengig av sponsorer og at brukerne støtter opp med gaver. Det kan gjøres enkelt med SMS midt i skiløypa!

SMS_690x338.jpg

IMGP2805_690x457.jpg

Utsikt forover og bakover fra det varme, romslige førerhuset i tråkkemaskina.

IMGP2804_690x457.jpg

IMGP2807_690x457.jpg

IMGP2812_690x457.jpg

Både maskinfører og representanten for eierne er strålende fornøyd med maskina og gaven fra Rindal Sparebank.

2016-01-09  Håkon Solvik_690x518.jpg

Tråkkemaskina først, så guttene! (Foto: Håkon Solvk.)

2016-01-09 Håkon Solvik[1]_690x518.jpg
(Foto: Håkon Solvk.)

2016-01-09 12.48.38 Håkon Solvik_690x518.jpg
(Foto: Håkon Solvk.)

Det er topp forhold i Furuhaugmarka, og det blir det framover også, så sant det er snø.

2016-01-09 Håkon Solvik[2]_690x518.jpg
(Foto: Håkon Solvk.)

2016-01-Håkon Solvik_690x518.jpg
(Foto: Håkon Solvk.)