Søndag
Søndag Delvis skyet
Delvis skyet
Stille
Mandag
Mandag Kraftig sludd
Kraftig sludd
Laber bris
Ansatte Gjensidige Orkla 2018

Gjensidige Orkla Forsikring endrer navn


Gjensidige Orkla Forsikring endrer navn – samarbeidet med Gjensidige fortsetter som før.

De gjensidige brannkassene i Norge endrer navn til Varig. Årsaken til navneendringen er et ønske om å redusere forvekslingsfaren med Gjensidige Forsikring ASA, og i større grad synliggjøre de lokale og kundeeide selskapene brannkassene er og har vært.

Brannkassene er selvstendige forsikringsselskap med konsesjon for brann og naturforretning, og samarbeider tett med Gjensidige Forsikring. Brannkassenes formidling av Gjensidiges produkter vil fortsatt skje med Gjensidiges merke, og navneendringen har dermed ingen konsekvens for forsikringskundene.

Det lokale selskapet Gjensidige Orkla Forsikring endrer navn til Varig Orkla Forsikring gjensidig.

- Vi har et veldig godt samarbeid med Gjensidige Forsikring ASA. Vi har felles opprinnelse og historie og er fullt integrert i deres systemer. Vi kombinerer alt det positive Gjensidige Forsikring står for med lokal tilstedeværelse, skadeforebygging og et stort engasjement for lokalmiljøene vi er representert i. Samfunnsansvar opptar mange bedrifter i disse dager. Vi har i alle år vært samfunnsaktør, og det har vist seg å være en god kombinasjon som videreføres og utvikles fremover, sier Sidsel Rian, daglig leder i Varig Orkla Forsikring gjensidig.

- Vi liker å si at våre kunder får noe ekstra når de er kunder i det lokale selskapet. Vi setter vårt eget preg på kundeopplevelsen, legger Rian til.

Varig Orkla Forsikring gjensidig har konsesjon for forsikring i Skaun, Orkdal, Meldal og Rindal.

Lokaler Gjensidige Orkanger 2018.jpg

Fakta om brannkassene:

På tidlig 1900-tallet fantes ca. 260 brannkasser i Norge.
De aller fleste brannkassene har etter hvert fusjonert med Gjensidige.
I dag er det 15 selvstendige brannkasser igjen i Norge, hvorav fire i Trøndelag
Brannkassene er representert i 62 kommuner
Markedsandelene ligger mellom 25 og 70 prosent.
Brannkassene har brann – og natur forsikringer i egne bøker og er agenter for Gjensidige på øvrige produkter.

 

Bildet: f.v. Guri Fagerholt Kjørsvik, Heidi Hestnes, Kari Viggaklev Jensen, Martin Kjøren, Per Kristin Mogstad, Sidsel Rian, Lars Wold Ree og Lars Helge Hoston