God jul og godt nytt år!

Vi takker for det gode samarbeidet i 2009: - alle grunneiere som lar oss få kjøre opp skiløyper, - næringslivet og enkeltpersoner som støtter oss økonomisk, - Rindal kommune, - alle som stiller opp til dugnadsinnsats, - støtteapparatet som hjelper oss med frivillig arbeid, - alle som deltar i idrett og lek, store som små Rindals-Trollinger! På vegne av styret i IK Rindals-Troll: Jostein Grytbakk. Større bilde:

IK Rindals-Troll ønsker alle lesere av Trollheimsporten ei riktig god jul og et godt nytt år. Rindals-Troll er medlemmer av Trollheimsporten:
 
Foto: Josten Grytbakk - leder i IK Rindals-Troll.