DSC_0379

Gode tider for Rindalslist

Rindalslist AS ble kjøpt opp av utenlandske eiere for tre år siden, og mange har spådd bedriftens undergang. Daglig leder Hege Gåsvand innrømmer at det var et par tøffe år, også etter eierskiftet, men nå driver Rindalslist med solid overskudd igjen, og omsetningen har aldri vært høyere.

Det estlandske selskapet Eesti Höövelliist OÜ, som igjen har svenske eiere, kjøpte Rindalslist AS i 2017. Eesti Höövelliist har tre fabrikker i Estland, som produserer varer for dem til hele det skandinaviske markedet, og Rindalslist hadde allerede hatt et langt og godt samarbeid med den som som leverandør. Rindalslist er nå Eesti Höövelliist sitt salgsledd inn i Norge.

Hege Gåsvand forteller at de siste tre åra har vært en spesiell fase i bedriftens historie.

– Det var veldig mange som var skeptiske til oppkjøpet, og trodde at det ikke kom til å gå bra, sier hun.


Trygt å ha en stor eier i ryggen

Oppkjøpet var nødvendig av flere grunner. Allerede da ble det aller meste av listverket i Rindalslist produsert i Estand. Fabrikker i Estland har spesialisert seg på produksjon av listverk, til en mye lavere pris enn det som er mulig å produsere for i Norge. Rindalslist så et behov for å bli tatt mer seriøst i markedet, og det var nødvendig å kunne garantere at de klarte å levere det kundene etterspurte, også på sikt. Nå fikk de en stor eier i ryggen, som garanterte for leveransene. Det gir trygghet at produsenten av varene er interessert i at sluttkunden får et bra produkt, siden samme eier er involvert i hele handelskjeden, og er ansvarlig for det hele.
 

To år med røde tall - men har tatt igjen det tapte

Hege Gåsvand forklarer at dette var ei tid med veldig hard konkurranse internasjonalt, både med tanken på kundemassen, altså byggevarekjedene, og med tanke på utenlandske leverandører som var hissige på å komme inn i Norge. Prisene var veldig dårlige, markedet var urolig og det var mye usikkerhet. Den største leverandøren i Norge gikk faktisk konkurs. 

– Vi fikk det også veldig tøft i dette markedet. Det hjelper ikke å være dyktig, nå det er så mye utenfor som påvirker en. I 2017 og 2018 drev alle de norske listverkleverandørene med underskudd. Det var veldig tøffe år for oss også, med stor omstilling og reduksjon av arbeidsstokken. Men heldigvis har de nye eierne hatt tro på oss hele tida, og de kjenner markedet godt. 

I denne perioden hadde Rindalslist stort plassbehov, og leide deler av T-Komponentbygget i tillegg til lokalene på industriområdet i Bjergen. I fjor høst flytta de alt tilbake til Bjergen. Med omorganisering av lagrene, et oppgradert datasystem og en del folk på kveldsskift fikk de effektivisert arbeidet betydelig. Etter to år med røde tall endte Rindalslist med plusstall igjen i 2019. Omsetninga i fjor var på 160 millioner kroner, og resultatet 3,6 millioner kroner i pluss. Da tok bedriften igjen tapet fra de to foregående årene.

– Vi ser allerede nå at vi får en enda større omsetning i år, og det ligger an til et positivt resultat igjen, sier Hege Gåsvand.

DSC_0386_690x381.jpg
F.v. Roar Tiset, prosjektbehandler, Georg Aune, innkjøpssjef/prosjekt/produktutvikling, Solveig Løset, ordrebehandler, Kirsti Helgetun, økonomisjef, Geir Nergård, driftssjef og daglig leder Hege Gåsvand.
 

En av Rindals største bedrifter

Rindalslist holder stand som en av Rindals største bedrifter, både når det gjelder omsetning og antall ansatte. Bedriften har nå 32 fast ansatte, pluss en del vikarer. Denne sommeren har de ansatt seks sommervikarer. Etter at hele lagerbeholdninga ble flytta ned til Bjergen igjen ble det nødvendig å ha to skift på lageret. I starten ble det løst gjennom en turnusordning, men etter hvert har noen av de ansatte selv valgt å gå fast på kveldsskift fire dager uka, og det har blitt en ordning som passer bra for alle.

Bedriften leverer varer til hele landet, og salget håndteres av fire selgere, som har ansvaret for hver sin landsdel.

Rindalslist kjøper i utgangspunktet alle sine varer fra andre land, og hovedsakelig fra Estland. Det foregår likevel en del produksjonsarbeid i Bjergen. Det går på spesialtilpassing til prosjekter, der kundene bestiller lister som er ferdig kappet og/eller malt. Nå er det ikke lenger slik at alle lister skal være hvite, det kommer stadig mer bestillinger på ferdigmalte lister i ulike farger. Rindalslist har investert i et malingsanlegg, det er man raskt og enkelt kan skifte mellom ulike farger. Bedriften har også en listhøvel igjen, til de mest spesielle tilfellene, men den brukes sjelden.

Ved spesialbestillinger har ofte kunden et valg om å få varene levert på kort tid, til en noe høyere pris, dersom varene kappes og males i Rindal. Tilsvarende ordre kan også bestilles fra Estland, til lavere pris, men med lenger leveringstid.


Stort volum og omfattende distribusjon

Det nye datasystemet for lagerstyring har vært veldig viktig for bedriften i omstillingsprosessen. Det brukes hånd-skannere når varer skal inn på lager, og ut igjen, og dette fungerer mye bedre i det nye datasystemet. Bedriften har nå veldig god oversikt over varelageret, og det er svært viktig når det er et stort volum som går ut og inn hver dag. Mengden av varer tilsvarer seks vogntog inn og seks vogntog ut hver uke.

– Vi har et veldig tett og godt samarbeid med Surnadal Transport, som frakter alle varer ut herfra, sier Hege Gåsvand.

Listverket kommer inn i store pakker, som deles opp på lageret i Bjergen, pakkes på nytt og sendes ut til hver enkelt butikk etter bestilling. Rindalslist sine selgere sørger for markedsføring og reklamemateriell i butikkene, utstillinger og prøvestativ, slik at merkevaren bli synlig i butikkene.

Varene distribueres på faste ruter på faste tidspunkt, og i stor grad med faste sjåfører. Disse bilene frakter bare listverk, for det er skjøre varer som lett kan bli skadet. De faste rutene gir forutsigbare leveringstider. Kunden vet nesten nøyaktig tidspunkt for når varene kommer.


– Vi holder det vi lover!

Rindalslist  legger stor vekt på å være en pålitelig leverandør og alltid få varer ut til kundene til avtalt tid. Det er ikke tilfeldig at Rindalslist har fått flere utmerkelser som årets leverandør i byggevarebransjen. Bedriften har et godt ord på seg i markedet, og det virker som det er en utbredt oppfatning at Rindalslist holder det de lover. Eesti Höövelliist har vist veldig stabil og jevn kvalitet på sine produkter, det har også har vært verdifullt.

Bedriften må også forholde seg til stadig nye regler og krav, og det er stadig mer elektronisk samhandling. Alle Rindalslist sine varedata ligger i en stor sentral database, som heter NOBB (Norsk Byggevarebase). Alle varene i byggeindustrien ligger i denne databasen, med FDV-dokumentasjon, HMS, og alle spesifikasjoner på varen. Det er store kvalitetskrav her, så alt må holdes i orden. 

– Dette er også et nyttig verktøy for å bli effektiv, for det som publiseres der har alle tilgang til, sier Kirsti Helgetun.


Produktutvikling med spiler

Årets nyhet hos Rindalslist er elemeter av spiler. Spiler finnes i ulike varianter, der noen er laget av tre, og noen av andre materialer. Dette er ikke et nytt produkt, men det har blitt mer populært de siste åra, ikke minst i private hjem. Tidligere var det mest vanlig i offentlige bygg og næringsbygg.

– Vi har blitt veldig store på spiler, det er veldig i tiden. Og det som er nytt er at vi har begynt å sette dem sammen som elementer, sier Hege Gåsvand.

Det er et marked for slike elementer, ikke minst til store prosjekter i byggbransjen, fordi det er mer effektivt å legge.

– I tillegg til de tradisjonelle spilene så jobber vi nå med spiler som kan monteres med klips, og spiler som kan ha innvendig belysning, sier Georg Aune.

Dette kalles Lynes-konseptet. Det kan du lese mer om her.

DSC_0393_690x994.jpg
Georg Aune og Hege Gåsvand viser et element med spiler.

DSC_0390_690x859.jpg
Spiler kan også ha indre belysning.
 

Omfattende omstilling

Prosessen med omstilling fra produksjonsbedrift til lager- og logistikkbedrift har tatt noen år, og den har ført til at arbeidshverdagen har blitt vesentlig forandret for mange av de ansatte i Bjergen. Ledelsen berømmer alle som jobber i lager og produksjon for den omstillingsevnen de har vist.

– Nå må vi i mye større grad tenke kunde, og mindre produkt, og det er viktig at de ansatte er med på det. De siste åra har vi virkelig vist at de går an å forandre seg, sier Kirsti Helgetun.

Hun forteller at det var en enorm jobb som ble gjort i forbindelse med flyttinga fra T-Kompbygget i fjor.

– Det var egentlig et kaos uten like, slik vi følte det selv, og det var heftig for de ansatte. Men jeg tror ikke at det var mange av kundene våre som ble skadelidende av det kaoset, og vi landa på beina til slutt, sier Kirsti Helgetun.

– Alle har vært innstilt på at vi måte gjøre dette. Og vi har gjort store grep, for i dag har vi større omsetning med mindre plass og med færre folk, sier Hege Gåsvand.


Godt arbeidsmiljø

– Vi har en veldig fin blanding av ulike aldersgrupper, og det tror jeg er en fordel. Jeg tror det viktig å ha unge folk og litt eldre sammen, og vi føler at det er veldig bra arbeidsmiljø her nå. Arbeidsstokken er stabil, og der er både surnadalinger, rindalinger og meldalinger. Den er fin første arbeidsplass for ungdom, og noen trives så godt at de blir værende her, påpeker Gåsvand.


Ikke rammet av korona

Korona-pandemien har ikke rammet Rindalslist i særlig grad, men snarere ført til økt omsetning. Her var det stille i tre dager etter at det meste ble stengt ned. Men allerede etter tre dager begynte folk tydeligvis å planlegge oppussing, og bestillingene begynte å strømme inn.

Virkningen av pandemien er man kanskje ikke helt ferdig med. Det spås at det kan bli tøffere tider for byggebransjen om noen måneder, for det er lite nye prosjekter som settes i gang nå. Men listverk er også mye brukt i oppussing, så det kan hende at det veier opp før mangelen på store nye prosjekter.

Derimot har korona-pandemien ført med seg store valuta-endringer, som merkes godt når man driver med internasjonal handel. I den situasjonen har det også vært en trygghet å ha en eier med solid økonomi i ryggen, påpeker Hege Gåsvand.

– Vi har kommet inn i et marked med så store aktører at det er tøft å stå alene. Det er ei tid for alt, og salget av Rindalslist var helt riktig da vi gjorde det. Vi har konkludert med at det har sikra Rindalslist si framtid, avslutter hun.


DSC_0347_690x408.jpg
Småvarelager, hovedsakelig med varer til Coop.

DSC_0350_690x460.jpg
Kapping av lister til spesialbestillinger.

DSC_0354_690x435.jpg
Ingvar Bolme viser ferdig malte lister som er spesialbestilt.

DSC_0357_690x376.jpg
Bufferlageret. Her plasseres alle varer som kommer inn til Bjergen. Det etterfylles herfra til plukklageret to ganger om dagen.

DSC_0365_690x428.jpg
Roar Bolme.

DSC_0366_690x434.jpg
Bjarte Rindal laster opp varer til utkjøring.

DSC_0381_690x522.jpg
Tore Løset styrer logistikken på lageret.

DSC_0371_690x415.jpg
F.v. Espen Wilhelmsen, John Mikael Kirkholt, Oliver Henden, Kristian Glåmen og Lars Erik Norli går på kveldsskift, og trives med det.

DSC_0375_690x468.jpg
Kostiantyn Melnych og Mats Jonli i arbeid på plukklageret.


Rindalslist AS er medlem av Trollheimsporten.