Gråurfjellet

RUTEBESKRIVELSE
 

GRÅURFJELLET

(792 m)
 
 
 
 
 
 
Fra varden med utsikt sørover mot Trollheimen
 
Kart;               Turkart Trollheimen 1 : 75 000 (kartref. 16-04)
 
 
Gangtid;         1,15 – 2,30 opp.  0,50 – 1,45 ned
 
 
Start;              Fossan i Fossdalen. Ved utmarksavdelinga til Rindal bygdemuseum
 
 
Bilvei til startpunktet;
-         Fra Rv 65 ved  Nybø (Øvre Rindal) i retning  Lomunddal.
-         Følg skilt mot Fossdalen fra Lomunda
-         Bomvei fra Setertrøa (vinterparkering)
 
 
Sommerparkering ved infotavla til Rindal bygdemuseums utmarksavdeling. Stien starter ved Slåstuggu (de gamle bygningene ved veien). Går nordøstover opp gjennom lia forbi   ”Barnevennlig turmål Fossdalen” (ferdig våren 2006)  og videre i slak mote på vestsida av Langskarven.
Gråurbekken krysses ved høydekote 680. Her dreier stien nordvestover og det blir litt brattere.
Forholdsvis tørt terreng hele veien.
 
NB! Varden med trimboka ligger ikke på toppunktet 792, men 6-700m lenger vest.
 
Stien vil bli rødmerket så snart snøen forsvinner våren 2006.