Grønlifeltet

Grønlifeltet
 
Grønlifeltet ble etablert som et bureisingsfelt i 1930-åra. Feltet består av 15 bruk, der de fleste i dag er nedlagt som egne bruk. Brukene er likevel bebodd – i dag mest i bruk som boliger.
I tillegg til grenda er det etablert hyttefelt – Furuhaugmarka – som har lett tilgjengelige og ledige hyttetomter i terreng med tilkomst via bomveg. Furuhaugmarka hyttefelt består av flere spredte hyttetomter tilhørende eiendommene i Grønlifeltet og på Rindalsskogen. Hyttetomtene selges som selveiende tomter. I tilknytning til hyttefeltet er det mange fiskevann, med rør og ørret.
De som er ivrige jegere har tilgang til Tifjellet for småviltjakt – rype og hare. Det er pr. i dag ikke opplagt med strøm til hyttefeltet, men det er god tilgang på vann.
Ved østenden av Grønlivatnet er det opparbeidet en felles samlingsplass både for beboere, hytteeiere og andre besøkende. Om sommeren brukes denne plassen til bading og grilling og det er her "dansen" foregår sommers tid.
Om vinteren er det flott skiterreng rundt omkring i hele Grønlifeltet med flate myrer og bratte fjellskrenter – et skiterreng for enhver utfoldelse.
Det er etablert en velforening for Grønlifeltet hvor fastboende og hytteeiere er medlemmer. Velforeningen har ansvaret for plassen ved Grønlivatnet.