Gråtrost

... med gode støttespillere i ryggen

Gunnar bygde Trollheimsporten stein på stein

Tidligere i dag har du kunnet lese om hvordan det heile startet med Trollheimsporten og hvordan det kom i gang det første året. Alt da var Gunnar Bureid med som en av medredaktørene. Bare året etter, fra 2002, ble Gunnar den mest sentrale og den som ble identifisert med Trollheimsporten opp gjennom åra. Samtidig hadde han med seg mange støttespillere i styre, som medredaktører og alle lesere.

GråtrostGunnar Bureid liker seg best bak kamera. Det viste vår jakt etter bilder på Trollheimsporten av Gunnar - vi fant nesen bare foto: Gunnar Bureid! Og vi skal love at mange av bildene hans vil komme på Trollheimsporten også framover. Det er i alle fall bare å klikke seg inn på Trollheimen og videre på menyene så finner du mye av Gunnar. Her til venstre ser du et bilde fra 2009 av en gråtrost som kanskje har blitt overraska av vinteren!

Foto: Gunnar Bureid
Gunnar Bureid nyter i dag sine pensjonistdager oppi Løften i Rindal. Derifra var det produsert mang en reportasjer, gjerne med fine bilder attåt. Det var lite å få for all den innsatsen Gunnar la ned i alle år han var med i Trollheimsporten. Han bygde opp den Trollheimsporten vi har i dag, med å bygge stein på stein og utvide litt hvert år. Til slutt ble det for tidkrevende å holde det i gang med dugnadsinnsats. Trollheimsporten måtte bli AS og over på selskapsdrift.

Gunnar var med heilt fra starten. Da var Willy Karlstrøm hovedredaktør og i tillegg til Gunnar var Gro Magnhild Brønstad, nå rektor ved Øvre Rindal skole, medredaktør. Willy var den gangen i Trollheimsporten gjennom sitt journalistarbeid i avisa Driva, som var med som medlem i Trollheimsporten det første året. Nyhetene ble den gangen tatt fra Driva. Dette stoffet er dessverre tapt, da Driva ble slettet fra Trollheimsporten etter ett år. Da flyttet Willy på seg til Sør-Trøndelag igjen og en kombinasjon med ST og Trollheimsporten ble umulig.

Da tok Gunnar Bureid over som hovedredaktør og Kirsti Helgetun kom inn som medredaktør i tillegg til Gro Magnhild. Gunnar fortsatte heilt til han gjekk av med pensjon i 2009, da Willy Karlstrøm kom tilbake som hovedredaktør og daglig leder på heiltid fra 1. februar det året. Det har med andre ord vært rimelig stabilt mannskap som hovedredaktør hos Trollheimsporten.

Alle veit vi hvor mye Gunnar Bureid la ned i arbeid og tid for Trollheimsporten. Uten han hadde vi nok ikke kunnet feire ti år i dag. Derfor roper vi alle et stor hurra for Gunnar i dag og sier: Gratulerer med dagen! - Det er aldeles fantastisk det du har gjort for Trollheimsporten - hilsen alle!

Styre og stell
Ann Kristin Ryggvik Tørset ble den første styrelederen i 2001, og med seg i det første styret hadde ho Jarle Hamnes, Harald Solvik og Odd Inge Løfald. Disse fungerte også i 2002.

I 2003 fortsatte Ann Kristin, mens Odd Inge Løfald trakk seg med umiddelbar virkning under et av styremøtene. For å si det kort: Engasjert som Odd Inge alltid er, var han ikke enig i vegvalgene Trollheimsporten tok. - De var ikke ambisiøse nok, sier han. I hans sted kom Thomas Holum (Letthus Rindal) inn i styret. Videre gikk Jarle Hamnes ut av styret og Nils Ragnar Bjørnås (Rindal Bensin og Service) kom inn.

Disse fortsatte alle i 2004. Da gikk Ann Kristin av som styreleder og vart erstatta av Gunnhild Strupstad (under til høyre sammen med Kirsti Helgetun). Harald Solvik gikk også ut og ble erstatta av Anne Norli. I denne perioden ble Trollheimsporten kraftig oppgradert med verktøyet ColumbiWeb gjennom Daldata. Gunnar Bureid deltok alltid på styremøtene.

I 2005 var styret i Trollheimsporten slik sammensatt: Gunnhild Strupstad (styreleder), Thomas Holum, Anne Norli og Nils Ragnar Bjørnås. I 2006 flyttet Thomas Holum fra bygda og ble erstattet av Per Jarle Eide (Rindalshytter) en kort periode. I tillegg kom Kirsti Helgetun inn i styret. I denne perioden ble antallet medredaktører styrket og daglig leder på deltid ble ansatt (sjå nedenfor).

I 2007 og 2008 bestod styret av Gunnhild Strupstad (styreleder), Anne Norli og Kirsti Helgetun. I 2008 kom Magne Løfaldli inn som nytt styremedlem. Han erstattet Anne Norli, mens Håkon Fredriksen (Trollheimen NæringsSørvis og Rindal Næringsforum) kom inn som ekstra medlem av styret, seinere erstatta av Vebjørn Knarrum (Rindal kommune) - litt mye fram og tilbake ei stund.

I 2009 gikk Gunnhild Strupstad og Kirsti Helgetun ut av styret, og sammen med Vebjørn Knarrum kom Eli Mogset og Anne Norli inn. Arnhild Foseide Fagerholt (Rindal Sparebank) kom inn som ny styreleder. Og nå har Trollheimsporten igjen gått over til nytt verktøy med CustomPublish.

I dag er det følgende styre i Trollheimspoten AS: Arnhild Foseide Fagerholt (styreleder) (under til venstre), Anne Norli, Magne Løfaldli, Vebjørn Knarrum og Eli Mogset.

Medredaktører
Det har vært svært mange støttespillere og medredaktører i Trollheimsporten opp gjennom åra. Willy Karlstrøm, Gunnar Bureid og Gro Magnhild Brønstad startet. Kirsti Helgetun kom til da Willy ga seg. I 2006 kom Ola Inge Svinsås med og ble teknisk redaktør - ekspert på ColumbiWeb. Dette medførte økt aktivitet og økte krav til oppdateringer.

I 2008 ble Merete Gundersen (til høyre) ansatt som daglig leder på deltid. I tillegg ble følgende medredaktører knyttet til Trollheimsporten: Ola inge Svinsås (teknisk redaktør i tillegg), Jon Erik Grøset og Elin Randahl Vullum. I tillegg kom Anne Skjølsvold, Ole Trygve Foseide og Stian Bekken inn som sommervikarer.

Dette endret seg mye etter at Trollheimsporten gikk over til AS og ny plattform med CustomPublish i 2009 og 2010, men heile tida var det kontinuitet på Trollheimsporten. Willy Karlstrøm tok over som hovedredaktør og daglig leder i heil stilling fra 1. februar 2009. Samtidig ble det inngått avtale med Amfi Kreativ om dekking av Surnadal og her treffer du Bjørn Tore Brøske, Tonje Mogstad Høivik og Reidun Brøske i ulike sammenhenger for Trollheimsporten. Du finner alle medredaktørene i dag ved å klikke her. Anne Skjølsvold og Ole Trygve Foseide ble med videre som medredaktører, mens Stian Bekken ble teknisk redaktør.

I dag er følgende medredaktører ansatt i Trollheimsporten: Anne Skjølsvold, Ole Trygve Foseide, Juanita Møkkelgård, Edgar Kattem, Bjørn Tore Brøske, Tonje Mogstad Høivik, Irene Karlstrøm, Gine Moen Kirkholt og Jorid Skjølsvold. I tillegg har Hege Tøndel Jonli og Inger Elin Dahlen vært ansatt i løpet av de to siste årene. Du når Trollheimsporten best på redaktor@trollheimsporten.no. Der er det noen allktid på vakt!

Og nå håper Willy virkelig han ikke har glømt noen - da er det i alle fall bare å ta kontakt - willy@trollheimsporten.no - eller kanskje de har kommet med for mye?

Det er leserne som skaper Trollheimsporten. Fra dem får vi tips, stoff og bilder tilsendt. Terskelen er svært låg - stort sett alle slipper til. Derfor oppfordrer jeg til å fortsette å sende inn bilder - bruk redaktor@trollheimsporten.no og vi lager kanskje det beste nettstedet på Nordmøre - bli med du også! Har du noe på hjertet, kommer du fort ut til svært mange gjennom Trollheimsporten.