IMG_20200720_144512[2]

Happy Homes til Alti

Byggvarebutikken Happy Homes flytter fra lokalene i kjelleren i Møbel-Fiskebygget til Alti. Butikken vil befinne seg i lokalene på nedsiden av sentret, som tidligere har huset blant annet Mekk. Dermed er det igjen fullt belegg på Alti i Surnadal.

Bildet over: Jan Erik Sæterbø og Lars Ove Løseth.
 

– Dette er en spennende mulighet,sier Jan Erik Sæterbø, daglig leder i Happy Homes i Surnadal.  

Med dette blir butikken dobbelt så stor, og kontor, lager og butikk ligger samlet. Tidligere var kontor og lager i gamle billaget på Grimsmoen. Med en butikk på 500 kvadratmeter, blir også varesortimentet større. Det vil bli satset blant annet på mer hobbyvarer. Sæterbø ser også fordelen med et mer komplett sortiment på verktøy.

– Vi får nå mulighet til å tilby et mer komplett system. Butikken vil bli delt inn i avdelinger, og man vil kunne få kjøpt nødvendig verktøy for å få gjort jobben.

– Dersom en skal for eksempel legge flis, vil en nå få kjøpt alt utstyr en trenger for flislegging samtidig, sier Sæterbø.

IMG_20200720_134025_690x469.jpg
Trainee hos Sæterbø Happy Homes, Astrid Longva Kvendset Daglig leder i Altikjeden, Lars Ove Løseth ser fram til å begynne å sette i stand butikken. Planlagt åpning er i oktober.
 

Daglig leder i Alti-konsernet Lars Ove Løseth er glad for å ha Happy Homes med på laget. Alti har nå fullt belegg på kjøpesenteret, og satser på mest mulig bredde i utvalget i sentret. Løseth forteller at de manglet en butikk som selger interiør og artikler til hus og hjem, og er glad for å få dette på plass nå.

– Happy Homes har godt rykte, og er kjent for å være dyktige, sier Løseth. 

Sæterbø mener det skyldes at de har gode ansatte med bred kompetanse.  

Sæterbø vil fortsette driften med den andre biten av firmaet der de tilbyr snekkertjenester, hagetjenester, muring og maling. Omsetningen var I 2018 på 12 millioner, inkludert 4 millioner I butikken. Målet er en økning i år.

Arbeidet med lokalene i Alti vil starte I september, med åpning av butikken i oktober.  

"Nysentret" ferdig etter jul 

Som kjent er selve sentret også inne i en oppgraderingsprosess. Blant annet vil noen butikker, som Eurosko og Cubus vil få større lokaler. Princess er allerede etablert i nye lokaler, og det er igjen bokhandel på plass i sentret, denne gang i de tidligere lokalene til Princess. Lokalene til Kitchn blir endret, slik at butikken kommer i flukt med Princess. Johansen Conditori har fått en skikkelig oppgradering, både interiørmessig og når det gjelder menyen.

Sentret ønsker også å etablere en Uno X-bensinstasjon, på området, noe kommunestyret sa nei til, med begrunnelse i trafikkforholdene. Løseth sier at de jobber med en ny skisse for å imøtekomme dette problemet, og det vil bli en ny runde. Det er også planlagt elektrisk ladestasjon i flukt med drivstoffpumpene.  

Fremdeles pågår jobben for fullt i Amfi. Løseth sier at de vil jobbe på utover høsten, men ta en pause i tiden før jul. 

– Da skal vi konsentrere oss om å selge varer, smiler han. 

IMG_20200720_134536_690x841.jpg
Lars Ove Løseth gleder seg over fullt belegg på Alti. Planlagt ferdigstillelse på senteret er på nyåret.
 

Planlagt ferdigstillelse er på nyåret. 

– Det er gøytt at vi har fått til dette, til tross for den spesielle situasjonen i vår, mener Lars Ove Løseth. De var litt nervøse i mars da handelen gikk drastisk ned, og butikker stengte. Men etter hvert har handelen tatt seg kraftig opp igjen. I dag ligger resultatet godt an sammenlignet med fjorårets på denne tiden. Det varierer i de ulike bransjene, men alt i alt er det en positiv utvikling. Løseth er glad for at både private foretak så vel som kjeder er villig til å satse i Surnadal. 

– Nå er det god stemning her, smiler han.