pressekonferanse120820

Har god oversikt over smittesituasjonen i Surnadal

Det er fortsatt kun registrert ett tilfelle av covid19 i Surnadal. 15 personer er satt i karantene som en konsekvens av dette, men ordfører Margrethe Svinvik forteller at de har god oversikt, og at de følger situasjonen tett.
 

De siste døgnene har kommunen jobbet på spreng for å finne kilden til smitten i Surnadal. Kommuneoverlege Bjørn Buan kan fortelle at de har gjort framskritt, men at de fortsatt ikke har noen konkret smittekilde.

– Vi legger stor vekt på å få stanset utbruddet tidlig, så smitten ikke sprer seg, sier han.

– Det er også viktig for oss å informere om at det ikke er registrert smitte ved sykehjem og hjemmetjeneste.

Forrige uke ble det bestemt nye og strengere regler for besøk ved sykehjem i kommunen.

– I dag er vi glade for at vi har styrket beredskapen, nå når folk returnerer fra ferieturer og diverse arrangement.


Lav terskel for testing

Ordfører Margrethe Svanvik forteller at det kan komme nye tiltak fort, alt etter som hvor mye smitten sprer seg i kommunen.

– Forrige uke ble det sendt ut en anbefaling om testing etter utenlandsopphold, og det bør være lav terskel for å få testet seg. Denne uken blir det mulig å ringe sentralbordet for kommunen i tillegg til legesenteret, for å bestille koronatest.

Per i dag er det utført rundt 600 tester i surnadal, et antall som, med tanke på innbyggertallet, relativt sett er høyere enn mange andre plasser i landet.

– Vi er fornøyde med at vi har fått testet såpass mange, og vi ønsker å bruke testing som en måte å opprettholde kontroll på smitten i bygda, sier Buan.

– Den pågående smittesporingen retter seg både mot personer med opprinnelse fra og utenfra Surnadal.


Vurderer å utvide testkapasiteten

For å kunne teste så mange som mulig er det aktuelt å utvide testkapasiteten. Buan forteller at det er laget ambisiøse beredskapsplaner.

– Når smitten og behovet for testing øker, må vi revurdere kapasiteten vår. Da kan det være aktuelt å gjennomføre tiltak som gjør det mulig å teste flere på kortere tid.

– Vi oppfordrer folk til å være tålmodige, følge de rådene som er gitt, og å ikke gi mistanke som det ikke er grunnlag for. 


Skolestart som forventet

Kommunalsjef for oppvekst, Astrid Mogstad Høivik forteller at det per i dag ikke er noe som tilsier at det ikke blir skolestart som forventet.

– I vår gjorde vi en grundig jobb, og skoler og barnehager hadde en tilnærmet normal drift. Vi har brukt den siste tiden før ferien på å finne ut hvordan vi skal møte et evt. grønt, gult eller rødt nivå på smitteverntiltakene.

– Nå kommer vi til å starte på et gult nivå.

Høivik legger til at skoleskyssen i kommunen kommer til å gå som normalt, da det har kommet en nasjonal presisering angående dette.

– Skoleretten trumfer smittevernstiltakene på kollektivtrafikk, men lege og kommune vil følge nøye med om det skulle bli nødvendig med justeringer.

I tillegg får nå alle lærere og ansatte kursing i smittevernstiltak, for å gjøre de godt rigget til å ta i mot elever og barn.

– Det fremstår som godt forsvarlig per i dag.