Haugen

Haugen-gardene sett fra Lillemoen. To bilder fra helt frampå Garbergfjellet, 11. mai 2003: