Helsestasjon for ungdom

Ungdommen i Rindal får sin helsestasjon i Surnadal, altså har vi snart nok et interkommunalt samarbeid. Det ble vedtatt i kommunestyret denne uka. I Surnadal er det opprettet en 50 prosent stilling til dette, og her skal Rindal bidra med 10 prosent av kostnadene (vel 30 000 per år).
I en forundersøkelse viste det seg at rindalsungdommen var positiv til å dra til Skei, blant annet fordi helsepersonellet da blir litt mer "fremmede". Å kjøre bil en stubb gjør heller ikke så mye for denne gruppa.
(Kilde: Driva)