Her er Jesu storebrødre

Jomfrufødte gudesønner som døde og gjenoppsto før Jesus. - Da han ble født lød en vakker stemme over himmelen. «Nå har Herren over alle ting kommet». Siden ble han konge på jorden. Han ble drept, og folket sørget. Gleden var stor da han gjenoppsto, ifølge noen tolkninger den tredje dagen.

Rindalingen Astrid Meland - leder av Dagbladet Magasinet på nett - har sett nærmere på beundringen av Jesus.
 
Juleevangeliet og beundringen av Jesus, som her får gavene røkelse, myrra og gull av de tre vise menn. Jan de Brays maleri fra 1674:
Foto. WIKIMEDIA.