Hestekaravane

Hestekaravane på vei fra Sollia og opp til Hafella. 6. januar 2002. (Foto: Sigmund Moen)