Hølstovegen

Vegstyret for Hølstovegen melder at det fra 01.01.07 er nødvendig å øke prisen på bruk av vegen. Da vil det koste 400 kr for et årskort - og 50 kr for en enkel tur. Kontonummeret til Hølstovegen er 4111.43.10962 for den som vil innbetale direkte til bank.