DSC05758

Rindal Sau og Geit melder:

Husk gjerdeplikta og husk båndtvang

Nå slippes sauene på utmarksbeite, og Rindal Sau og Geit minner både om gjerdeplikta og om båndtvangen. Her i bygda skjer det hvert år at sauer dør fordi de har blitt jaget av en løs hund. Det spiller ingen rolle om hunden er stor eller liten. Båndtvangen gjelder for alle.

Noen saueeiere sliter med at sauer stadig kommer inn på innmark, fordi enkelte grunneiere ikke har satt opp gjerde. Utmarksbeiting er en fin ressurs, og det er viktig at alle grunneiere bidrar med sin del, for å unngå ufred mellom naboer.