Hvis de unge fikk bestemme

Ingen kommunesammenslåing, og Surnadal tilhører fortsatt Møre og Romsdal fylke. Slik ville fremtida sett ut om elevene på Surnadal ungdomsskole fikk bestemme i kommunereformen.

230 elever fra ungdomstrinnet var til stede i Storstua fredag for å lære mer – og si sin mening – om kommunereformen. Ordfører Lilly Gunn Nyheim opplyste generelt om kommunereformen, intensjonsavtalen og om de kommende folkemøtene. Hun kunne også fortelle at kommunestyret nylig vedtok å la 16-åringer stemme i folkeavstemminga i april, noe som falt i svært god jord hos ungdommene. Blant ungdomsskoleelevene er det kun 16-åringene, nærmere bestemt rundt 90 stykker, som faktisk har stemmerett.

Ungdomsrådsleder og medlem i arbeidsgruppa for kommunereformen, Kristine Holte, sørget for tydelig informasjon og engasjerende quizer. Hun minnet om at temaet i aller høyeste grad er relevant i et slikt forum, på lik linje med i kommunestyret og arbeidsgrupper med bare voksne til stede:

- Det er vi ungdommene som skal leve med reformen.

 

Kunnskapsrik ungdom med klar tale

Holte la til rette for at ungdommene fikk sine stemmer hørt gjennom Kahoot – en spillplattform hvor deltagerne avgir stemmer ut ifra svaralternativer. Elevene svarte på kunnskapstest, meningsmåling og en konkurranse.

Hvis Surnadal hadde måttet slå seg sammen med noen, foretrekker ungdommene alternativet med Rindal og Halsa på førsteplass og kun Rindal på andreplass. Ved en slik sammenslåing ville kommunens nye navn fortsatt være Surnadal. Ungdommene ga videre uttrykk for at det de setter mest pris på med å bo i Surnadal er fritidstilbud, sosiale arrangementer, skole og kulturskole. De tror samtidig det blir vanskeligere å bli hørt i en større kommune.

På spørsmålet om fylkestilhørighet fikk Møre og Romsdal et klart flertall med 110 stemmer, over Sør-Trøndelag med 38. Da spørsmålet om Surnadal i det hele tatt burde slå seg sammen med noen andre fikk et rungende nei, brøt applausen løs i salen. Undertegnede observerte mange «high fives», jubel og store smil. Hvem hadde trodd at kommunereformen skulle vekke så stort engasjement?

Bastian, Vegard og Gunnar_690x462.jpg

Bastian, Vegard og Gunnar stiller sterkt.

Stemmerett_690x338.jpg

Hånda i været om du har stemmerett!

Sagatun kahoot_690x401.jpg

Sagatun, vinmonopol og rånerplass er dessverre ikke blant kommunens lovpålagte tjenester...

Fride, Elisa og Brit_690x462.jpg

Fride, Elisa og Brit har meninger på mobilen.

Applaus_690x462.jpg

Stor applaus da det ble klart at de fleste helst ville unngått kommunesammenslåing.

Bjarne_690x443.jpg

Bjarne viste seg å være den mest kunnskapsrike av de alle, og stakk av med fem kinobilletter i premie.

Ungdomssamling_690x420.jpg

Rektor på Surnadal ungdomsskole Norvald Bondhus, Kristine Holte, Lilly Gunn Nyheim og Anne Lise Wullum fra kommunen.