Hvor mange rindalinger var vi for 50 år siden?

Hvor mange rindalinger
var vi for 50 år siden?
(26.10.) Svar: 2562 (i dag: 2105).
Den som er i beit for litt unyttig søndagssyssel, kan gå inn på en ny statistikk på nettsidene til Statistisk sentralbyrå og se på folketallet i Rindal kommune for hvert år fra 1951 (med antall fødte, døde, inn- og utflyttinger). Utviklingen har vært slik:
- 1953: 2562
- 1963: 2390
- 1973: 2310
- 1983: 2350
- 1993: 2217
- 2003: 2105
Det er interessant å dvele litt ved antall personer som har flyttet inn og ut av kommunen vår i denne tidsperioden, for der har det vært store skiftninger. I de to årene 1956 og 1957 var det en "enorm" nettoutflytting (46 og 51 personer), så i 1965-1967 kom en omtrent like stor netto innflytting (48 i 1966), etterfulgt av stor netto utflytting allerede i 1968-1970 (66 personer i 1970). Neste omsnu hadde vi i de fire årene 1975-1978, da var det stor netto innflytting til Rindal. Etter 1990 har det i grunnen svingt litt fram og tilbake.
Har du riktig god tid, så fins det slik statistikk for hver eneste kommune i landet!