Indignerte enker

Flere enker i Rindal reagerte meget negativt på et forslag som sto i Kyrkjebladets desembernummer om lys på gravstedene:


Artikkelen i Kyrkjebladet heter "Lys på kirkegården" og kommer med anbefalinger om å bruke gravlys framfor fakkelbokser, og enkelte andre råd.
På vinterstid når det er mye snø, pekes det på at det kan bli ganske uryddig på kirkegården når alle skal skal grave seg vei til sin(e) kjæres grav. Vanskelig å rydde opp etterpå kan det også bli. Så kommer forslaget:
"Kanskje kunne vi la kirkegården få "hvile i fred" under snødekket?"
-----
Akkurat dette siste faller flere enker tungt for brystet. De har henvendt seg til Trollheimsporten i dag, meget oppbrakt over at de kanskje ikke lenger skal få lov til å tenne lys julekvelden på grava til ektemannen. En av enkene har hatt denne tradisjonen i 50 år nå, blir det pekt på.