1-IMGP0886_715x475_cropped_540x385

Inga som kalenderpike

I dag kunne rindalskunstneren Inga Dalsegg lansere sitt siste produkt for offentligheten: Kunstkalender 2014 med egne maleri! På Torgdagen neste lørdag under Kulturvøkku i Rindal vil den bli å få kjøpt. Førsteopplaget er på bare 200 eks., så skal du sikre deg årets julegave, må du være tidlig ute!

https://trollheimsporten.custompublish.com/getfile.php/2335939.1537.taewupwtcb/1-IMGP0886_715x475.jpg

Vi møtte Inga utafor Dalalåven, som skal bli hennes nye atelier. Den gamle låven er et av de eldste husa i Rindal sentrum. Den stod tidligere parallelt med stua, og er med på de fleste gamle bilder fra Rindal sentrum.


 

Første etasje får jeg ikke gjøre noe med, for det vil far og mor ha, sier Inga Dalsegg. Det er bare første byggetrinn som er klart; utvendig restaurering, nye vindu og nytt tak. Inngangen til 2.etasje skal skje etter låvebrua som er klar til å bli bygd.

 

https://trollheimsporten.custompublish.com/getfile.php/2335949.1537.dvyeawcudc/Inga%C2%A0p%C3%A5%C2%A0l%C3%A5ven%C2%A0-IMGP0880_715x477.jpg
 

Isolering og innredning vil skje etter hvert som pengene strømmer inn, forteller Inga, - så derfor er det veldig viktig å få solgt mange kalendere! Ho håper på å måtte trykke nytt opplag til julemessa i Rindalshuset i november.


 

Når Atelieret er utbygd, får ho for det første mer plass til malinga si. Ho kan ha flere maleri på gang samtidig. Støkene må tørke, og det tar tid. Det kan dreie seg om over 20 lag maling på maleriene hennes. -  Og nå blir det kanskje plass til å holde malekurs der også!https://trollheimsporten.custompublish.com/getfile.php/2335948.1537.xwtpefdxas/1-2013-06-029_700x933.jpg
 

Inga har allerede utvida produksjonen sin fra maleri til kunstlys i samarbeid med Løiten Lys. At ho nå utvider med kunstkalender begrunna ho med at folk spurte etter andre produkter enn maleri, som jo er ganske dyre. - Men du kommer aldri til å se T-skjorter med mine maleri, understreka ho.

Den nye Kunstkalenderen er trykt på fint papir, og bilda er godt tilpassa den måneden de illustrerer. Fargene kommer også godt fram. Til og med det berømte maleriet "Breaking Free", som gjorde henne kjent i Brasil er med!


 

Inga Dalsegg lover ei storstilt åpning når atelieret er innflyttingsklart! Jo mere salg, dess tidligere åpning, understreker ho smilende.

 

https://trollheimsporten.custompublish.com/getfile.php/2335946.1537.ryqtpdptuq/Kustkalender%C2%A0-2013-06-028_700x1053.jpg

Sommer og juni   -   sjølsagt!

 

https://trollheimsporten.custompublish.com/getfile.php/2335952.1537.erxcqatbwx/Inga%C2%A0Dalsegg%C2%A0-2013-06-27%C2%A012.32.42_700x1049.jpg

Kalenderpiken!

 

https://trollheimsporten.custompublish.com/getfile.php/2335947.1537.dqqpfvtcuu/Inga%C2%A0p%C3%A5%C2%A0l%C3%A5ven%C2%A0-IMGP0881_715x475.jpg

Det kreves mye planlegging før innredninga er klar.

 

https://trollheimsporten.custompublish.com/getfile.php/2335953.1537.vexqdcypde/Dekor_715x475.jpg

Detalj fra snikkerarbeidet til Rindals-Tre!

 

Tekst/foto: OleT