Hovedbygg

Innveno sentrale i storprosjekt til snaue 300 millioner

De nye skissene for Midt-Norge Travpark i Orkland viser et signalbygg for en moderne trearkitektur. Sentralt i prosjektet står Magne Løfaldli og Innveno.

Ingress-skisse: Det nye hovedbygget ved Midt-Norge Travpark.
Alle skisser: WoodWorks!

 

Høsten 2021 gjennomføres de siste travløpene på Leangen travbane. Deretter skal travbanen byttes ut med 1500-1800 leiligheter, bygget av Leangen Bolig AS – eid av Rosenborg-styreleder Ivar Koteng og Grilstad-eier Anton Jenssen.

Det betyr at travaktiviteten i Trøndelag om bare et drøyt år har et skrikende behov for en ny storstue, og det er det Midt-Norge Travpark i Orkland, nærmere bestemt på Fannrem, kommer inn.

Og mens leilighetene på Leangen, ifølge Koteng Eiendom, skal sikre en ny og bærekraftig bydel i Trondheim øst, blir bærekraftig et nøkkelord også for den nye travparken i Rindals nabokommune.

Magne Løfaldli og Innveno AS spilte nemlig inn for prosjektledergruppa i trenettverket WoodWorks! at travparken kunne være et fint utstillingsvindu for en moderne trearkitektur, og responsen fra gruppa lot ikke vente på seg.

Og det var ikke bare prosjektlederne i WoodWorks! som tente på ideen. Også byggherre Leangentravet Eiendom AS og Midt-Norge Travforbund, samt de administrative lederne for travet i Midt-Norge, lot seg begeistre av tanken.

Innveno utformet dermed et miljø- og bærekraftsdokument, som nå ligger til grunn for byggeprosjektet. Den spesielle trearkitekturen, som skal brukes i prosjektet, gjorde at de også fikk Innovasjon Norge på trua til å bidra med finansiering på litt over en million kroner.

Stall 1.jpg
Stall 1


– Et fantastisk prosjekt

Løfaldli er glad for å ha med Innovasjon Norge på laget, og for at både byggherre og den administrative travledelsen har det han omtaler som et «positivt, offensivt, innovativt og framtidsrettet tankesett».

– Den nye travparken blir et signalbygg, som viser at det går an å bygge noe sånt i tre, i stedet for å i større grad bruke mer tradisjonelle materialer, som stål og betong. Tre er i en særstilling i forhold til mange andre materialer når det gjelder bærekraftig, og er det riktige valget med tanke på miljøet, sier han.

Han og resten av WoodWorks! er godt fornøyde med at de har fått anledning til å sette sitt preg på både arkitektur og materialvalg for byggene som nå skal reises i Orkland.

– Dette er et fantastisk prosjekt, som er utviklet i samarbeid mellom to av WoodWorks! sine arkitektmedlemmer – trondheimsbaserte Rallar Arkitekter og Skibnes Arkitekter. Det de har levert er enestående og nyskapende, sier Løfaldli.

Hovedutfordringene arkitektene fikk å bryne seg på, var disse:

  • Hvordan gjøre travsporten mer attraktiv og gi publikum en økt totalopplevelse på travbanen
  • Hvordan få tett og god kontakt mellom publikum og hest?
  • Hvordan lage et anlegg som fungerer både til hverdags og fest?
  • Hvordan lage bygg som fokuserer på dyrevelferd?
  • Byggene skal konstrueres etter sirkulærøkonomiske prinsipper og bygges av bærekraftige materialer.

Løfaldli og Innveno, som rent formelt er tilknyttet prosjektet som koordinator for arkitektur, materialtvalg og konstruksjonsprinsippet, er svært fornøyd med hvordan arkitektene fra Rallar og Skibnes har løst oppgaven.

– Svaret på disse utfordringene har blitt fantastiske forslag til bygg, sier Løfaldli.

Stall 2.jpg
Stall 2


Vil bruke travparken til å forske på tre

Travparkens hovedbygg får en stor stall med publikum og restauranter over. En diagonal splitter bygget og danner både inngangsparti og overgangen mellom innestadion og utestadion. Bak utetribunene er det en mesanin med utsikt både til banen og til stallen.

– Det er spesielt og flott med bruk av tre i denne type bygg. Samtidig gjør løsningene, med gjestestaller i førsteetasje og publikum, kontor og administrasjon oppover i etasjene, at det blir et veldig intimt bygg. Publikum får godt innsyn i hvordan hestene får forberedelsene sine før løp, og hvordan de blir ivaretatt, sier Løfaldli.

Prosjektet har operert med en totalramme på nærmere 287 millioner kroner. Hovedbygget utgjør en vesentlig del av totalkostnaden, men det skal naturlig nok også bygges bane og staller for de trenerne som er etablerte i Midt-Norge Travpark i tillegg.

Skissene for de planlagte frittstående stallene er ikke ferdige enda, men Løfaldli bekrefter at de samme prinsippene for materialbruk og bærekraft vil gjelde også for disse bygningene.

I samarbeid med blant annet Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBI) og SINTEF, foreligger det konkrete planer om å benytte den nye travparken som en framtidig forskningsstasjon.

– Tanken er at man her kan både forske på- og dokumentere trematerialenes utvikling i både innvendig og utvendig bruk, samt tre opp mot dyrehelse - med mulige overføringseffekter til bruk av tre og menneskelige helseeffekter. Et annet interessant fagområde det kan forskes på er tre og mulige HMS-effekter for folk som arbeider i dyrerom av denne typen materiale, sier Løfaldli.

Stall 3.jpg
Stall 3


Håper lokale entreprenører blir foretrukket

I og med at siste travløp på Leangen går allerede på senhøsten 2021, haster det å komme i gang med bygging av Midt-Norge Travpark i Orkland.

– Prosjektet har et enormt stramt tidsskjema, men det skal være mulig å gjennomføre det. I og med at anlegget skal erstatte Leangen, må det være klart for løp på Fannrem samtidig som de siste løpene går på Leangen i 2021, sier Løfaldli.

Han forteller at det går ut forespørsel til entreprenører i disse dager, og at lokale entreprenører også vil få invitasjon til å bli med i anbudsrunden.

– Jeg håper selvfølgelig at de vil bli foretrukket, sier Innveno-sjefen.

Han er godt over gjennomsnittet travinteressert, og er medeier - i hvert fall i navnet - som han selv kaller det, i to travhester. Løfaldli beskriver det å jobbe med travpark-prosjektet som «veldig interessant, men også veldig tidkrevende».

– Det er bare en liten del av dette som defineres som jobb. Resten er en tidkrevende hobby, og en iver etter å få til noe, smiler han.

Arealplan.jpg
Arealplanen for nye Midt-Norge Travpark på Fannrem i Orkland kommune.

Magne Løfaldli og Knut Amund Skatvedt.jpg
Magne Løfaldli (t.v.) og Knut-Amund Skatvedt er prosjektledere i byggdelen av trenettverket WoodWorks! Cluster.