Interessert i dialekt og quiz?

Hvis svaret er ja på begge spørsmål, kan du prøve deg på quizen "Er du en hånstaur?" på adressa.no Klikk her og ta testen.