Ja til statskirke

Under kommunestyremøtet i Rindal denne uka stemte 12 representanter for å videreføre dagens statskirkeordning (9 fra Sp, 1 fra KrF, 2 fra Ap), mens 5 stemte imot (3 fra Ap og 2 fra H). Forut for kommunestyremøtet har ei arbeidsgruppe vært i aksjon og drøftet dette spørsmålet. (Kilde: Tidens Krav)
(Kapellfoto: Elin Randahl Vullum)