Jåblom

Parnassia palustris (palustris = som hører til i myrene) i den flotte sildrefamilien er ikke av de plantene som har det travlest om våren. Den blomstrer ikke før uti juli måned. På svensk heter jåblommen slåtterblomma; når dens ene hvite blomst foldet seg ut, var det i gamle dager nemlig tid for markaslått ute i myrene. Ordet jåblom henspiller på det samme - nå må bonden gå i gang og kvesse ljåene sine. Jåblom er ca. 20 cm høy og har en svært vakker blomst, om du bare går tett nok innpå den. (Foto: Gunnar Bureid)