tp_leserinnlegg

Jegernes interesseorganisasjon

Julegaven fra Vidar Helgesen

Før Klima- og Miljøminister Vidar Helgesen tok juleferie leverte han det som må være årets mest uventede julegave til opposisjonen på Stortinget. Julegaven besto i å avlyse Roviltnemdenes vedtatte lisensjakten på ulv i ulvesonen i Hedmark på et tydelig oppkonstruert grunnlag. Med manøveren setter han den borgerlige regjeringen og seg selv i en utsatt og sårbar posisjon. Helgesen skyver Lovavdelingen i Justisdepartementet foran seg og hevder at de ikke har funnet det nødvendige skadepotensialet dokumentert slik at man kan åpne for jakt i Ulvesonen og det refereres til Bernkonvensjonen og Naturmangfoldsloven. Her starter det uforståelige. Landbruksdepartementet har visselig oversendt nødvendige dokumentasjonen til Helgesen på skadepotensialet i tillegg til at de har konkludert med ett klart grunnlag for å iverksette lisensjakten.

Når Lovavdelingen i sin uttalelse starter med at «innledningsvis understreker vi at vi ikke har noen egen kunnskap om de faktiske forholdene klagebehandlingen skal bygge på». Er det mer enn tydelig at Klima- og Miljøministerens på forhånd har konkludert og etterlyser Lovavdelingens bekreftelse. Roviltnemdenes vedtak om jakt i de fire revirene bygger direkte på Stortingets siste Rovdyrforlik hvor de ber Regjeringen om å legge til rette for lisensjakt innenfor Ulvesonen. Her setter Helgesen seg personlig over Stortingets vedtak og tar dermed en betydelig politisk risiko på vegne av den borgerlige regjeringen. I tillegg erkjenner Klima- og Miljødepartementet at de har mottatt bekreftelser fra forskerhold at den vedtatte kvoten for lisensjakt ikke er til fare for den Skandinaviske ulvestammen. Antallet ulv i Skandinavia er nå langt over det antallet forskerne regner som nødvendig for å bevare en levedyktig bestand. Da er det i enda større grad uforståelig at Helgesen kjører ett sololøp med så stor risiko.

Reaksjonene fra Helgesens egne partifeller på Stortinget og i distrikts-Norge kom kontant og hans agerende blir betegnet som «Ikke til å leve med» og uforståelig. Tillitsvalgte og mangeårige høyremedlemmer ute i kommunene melder seg ut i vantro og protest. Rovviltnemda i Hedmark la ned sine verv med øyeblikkelig virkning. Rovviltnemda i Oppland vil gjøre det samme dersom vedtaket blir stående. Jegernes Interesseorganisasjon støtter dette all den tid rovviltnemndene etter Klima- og Miljøministerens avslag ikke har noen forvaltningsmessig funksjon og handlingsrom. Slik åpner Helgesen for at en allianse mellom Arbeiderpartiet, Senterpartiet og muligens Kristelig Folkeparti blir et langt mer betryggende valg til høsten for de som er opptatt av de grønne næringenes vel og ve.

Da rovdyrforliket ble behandlet i Stortinget måtte Stortingets presidentskap gripe inn for å få en objektiv og grundig nok behandling av saken. Jegernes Interesseorganisasjon setter sin lit til at presidentskapet på nytt tar saken fra minister Helgesen slik at gjeldende stortingsvedtak blir gjennomført. Alternativt får Senterpartiet og Arbeiderpartiet et lett bytte å grille i Stortingets Kontroll- og Konstitusjonskomité. Uansett så har Klima- og Miljøminister Helgesen ved å stoppe lisensjakten igangsatt jakten på seg selv og med stor sannsynlighet også avlyst en ny valgseier for Høyre og Fremskrittspartiet ved Stortingsvalget neste høst.

 

Jegernes Interesseorganisasjon

Roy Yven

Styreleder