Julehilsen fra T-287

En liten hilsen til alle som har kjørt med meg, ønsker alle en god jul og et godt nyttår. Samtidig vil jeg ønske Ove Halgunset lykke til med drosjebevillingen.
Julehilsen
Rannei Bjørnstad Sæther
Drosje T-287