Juletrefesten i Torshall

Fjerde dag jul var folk samlet til juletrefest i Torshall. Lisbeth Evjen sørget for at det ble bilder på porten:


Fra venstre pappa Georg Lorgen, så barna Karmen, Lone og Albert Bolmøyen Lorgen.

Takk til fam. Lorgen for fin sang, Eva F Tørset for fin musikk og Ingeborg Nordlund
for dramatisering av Juleevangeliet. Flinke barn som dramatiserte.
Nissen delte ut over 40 pakker. Små og store koste seg i lag på juletrefesten.
For styret i Torshall
Lisbeth E.