Katt kommet hjem!

- Den svart/hvit/brun/oransje katten har nå funnet sitt hjem, melder Lars Jakob i Nestu Løset. (Ref. melding på porten i går.)