Kirkenytt

På hjemmesida til Rindal sokn nå:
- Bilder fra skolegudstjenestene
- Sommerjobb for ungdom (på sommerleir)