Kjøreplan for løypepreparering med tråkkemaskin.

Under finner du plan for vinterens løypepreparering med tråkkemaskin. Der det er mulig henstiller vi snøskutere til å kjøre utenom tråkkemaskintrasé.