Klokkelyng

Klokkelyng eller poselyng - Erica tetralix - i lyngfamilien blir gjerne fra 10 til 25 cm høy og har en klase med 5-15 vakre rosa blomster. Arten vokser på fuktheier og furumyrer eller i veigrøfter også. Klokkelyng har insektbestøvning, men blir også utsatt for innbrudd: Humla biter ofte hull i krona og stjeler honningen utenifra, står det i Rolf Nordhagens "Norsk Flora". Den har vært en kystplante, men er på frammarsj og fins et stykke opp i Trollheimen. (Foto: Gunnar Bureid)