Klokkevintergrønn

Klokkevintergrønn - Pyrola media - i vintergrønnfamilien rager normalt fra 10 til 25 cm over bakken og er tett besatt med blomster, opptil 30 stykker i en klase. Skiller seg fra perlevintergrønn blant annet ved at griffelen ikke stikker ut av blomsten. Nær Bergtjønna (Rindal kommune, M&R) 310 m o.h. (Foto: Gunnar Bureid)